Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
            01. Arvonlisävero
       10. Muut verot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

01. ArvonlisäveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 126 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion korotus perustuu vuoden 2011 tilinpäätöstietojen sekä yksityistä kulutusta koskevan ennusteen muuttumisen pohjalta tarkentuneeseen tuottoarvioon.


2012 I lisätalousarvio126 000 000
2012 talousarvio15 712 000 000
2011 IV lisätalousarvio83 000 000
2011 III lisätalousarvio48 000 000
2011 II lisätalousarvio303 000 000
2011 talousarvio14 571 000 000
2010 tilinpäätös13 710 451 825