Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
            61. Ympäristönsuojelun edistäminen

Talousarvioesitys 2012

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Uusia hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2012 jälkeen aiheutuvan määrärahan tarve on enintään 5 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan viimeiseksi kappaleeksi.

Valtuus on edellytyksenä sille, että talousarvioesityksen selvitysosassa nimetyt uudet hankkeet voidaan kokonaisuutena aloittaa, vaikka osa niiden rahoituksesta sisältyy tulevien vuosien talousarvioihin. Valtuuden suuruus vastaa selvitysosan käyttösuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden myöhempien vuosien rahoitukseen tarvittavaa osuutta sisältäen arvonlisäveromenot.

Päätösosaan tehdyn lisäyksen johdosta oheinen taulukko lisätään talousarvioesityksen momentin selvitysosaan:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
 20132014Yhteensä vuodesta 2012 lähtien
    
Vuoden 2012 sitoumukset4 5005005 000


2012 talousarvio10 850 000
2011 talousarvio2 000 000
2010 tilinpäätös2 000 000