Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       50.  (32.50 ja 30.10, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
            63. Kainuun kehittämisraha
       60. Energiapolitiikka
       70.  (26.40, osa) Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 46 189 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

5) enintään 4 119 000 euroa Paltamon työllisyyskokeilusta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 5) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 5).

Lisäys talousarvioesityksen 44 439 000 euroon nähden on 1 750 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 2 000 000 euroa siirtona momentilta 32.30.51 suunnattavaksi työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin Kainuun hallintokokeilualueella sekä vähennyksenä 250 000 euroa Paltamon työllisyyskokeilun arviointitutkimukseen varatun rahoituksen siirtona momentille 33.03.63.


2012 talousarvio46 189 000
2011 III lisätalousarvio28 000
2011 talousarvio56 188 000
2010 tilinpäätös63 174 000