Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
            43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       50.  (32.50 ja 30.10, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
       70.  (26.40, osa) Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 25 861 000 euroa.

Valtuus. Uusia avustuksia saa vuonna 2012 myöntää 17 692 000 euroa. Mikäli vuoden 2011 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vielä vuonna 2012 enintään 7 000 000 eurolla.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kuudennen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 20 941 000 euroon nähden on 4 920 000 euroa.

Avustusten päätöksenteon ja maksatuksen siirto ELY-keskuksiin vuonna 2011 aiheutti noin puolen vuoden viiveen toiminnassa. Tämän vuoksi olisi perusteltua, että vuodelle 2011 varattua valtuutta olisi käytettävissä vielä vuonna 2012. Vastaava lisäys ehdotetaan tehtäväksi myös määrärahoihin.


2012 talousarvio25 861 000
2011 talousarvio27 710 000
2010 tilinpäätös20 390 163