Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
            02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
            60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       50.  (32.50 ja 30.10, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
       70.  (26.40, osa) Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

01. HallintoPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 667 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 55 208 000 euroon nähden on 1 541 000 euroa, mistä 1 500 000 euroa aiheutuu vihreän talouden menojen siirrosta momentille 32.60.40 ja 41 000 euroa yhden henkilön palkkausmenojen siirrosta momentille 32.01.02.


2012 talousarvio53 667 000
2011 III lisätalousarvio1 019 000
2011 talousarvio51 182 000
2010 tilinpäätös52 628 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 206 179 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 203 938 000 euroon nähden on 2 241 000 euroa, mistä 2 200 000 euroa aiheutuu 50 henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 32.30.01. Henkilöt siirtyvät 1.1.2012 perustettavaan TE-asiakaspalvelukeskukseen. Lisäyksestä 41 000 euroa aiheutuu yhden henkilön palkkausmenojen siirrosta momentilta 32.01.01.


2012 talousarvio206 179 000
2011 III lisätalousarvio2 157 000
2011 talousarvio208 406 000
2010 tilinpäätös221 486 000

60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 20 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998), vientitakuulain (479/1962) ja valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) perusteella myönnettyjen takuiden aiheuttamiin korvausmenoihin

2) valtiontakaustoimintaa koskevien lakien (375/1963, 573/1972 ja 609/1973) nojalla valtiontakaustoiminnasta annettujen takaussitoumusten ja perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain (651/1985), valtion vakauttamistakauksista annetun lain (529/1993) perusteella myönnettyjen takuiden ja takausten sekä valtion pääomatakuista annetun lain (594/1992) nojalla ennen vuotta 1999 myönnettyjen takuiden aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan toisen kappaleen kohta kolme on poistettu, koska 37 000 000 euron siirto huoltovarmuusrahastolle on tehty vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä.


2012 talousarvio20 000
2011 III lisätalousarvio37 000 000
2011 talousarvio20 000
2010 tilinpäätös