Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       80. Taide ja kulttuuri
            52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
            54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:

5) enintään 5 150 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tukemiseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä yleisten kirjastojen osaamispohjan vahvistamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 5) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 5). Tällöin päätösosa vastaa selvitysosassa ollutta määrärahan arvioitua käyttöä.


2012 talousarvio222 595 000
2011 talousarvio220 662 000
2010 tilinpäätös209 341 870

54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha)

Valtuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Tampereen Työväen Teatterin peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin yhteensä enintään 3 000 000 euroa siten, että siitä aiheutuu valtiolle menoja aikaisintaan hankkeen valmistumista seuraavana kalenterivuonna, kuitenkin aikaisintaan vuodesta 2015 alkaen.

Selvitysosa: Päätösosa lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Perusparannushanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2012—2014. Hankkeen jälkirahoitteinen valtionavustus on yhteensä 3 000 000 euroa. Tarkoitus on, että valtionavustus suoritetaan kolmena 1 000 000 euron vuotuiseränä Työväen Teatterin talosäätiölle.


2012 talousarvio7 402 000
2011 talousarvio3 096 000
2010 tilinpäätös3 253 059