Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
            02. Arkistolaitoksen toimintamenot
            22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus
            30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin
            50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
            51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
            52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan
            53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen
       80. Taide ja kulttuuri
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 959 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 60 000 euroa talousarvioesityksen 19 019 000 euroon nähden aiheutuu saamelaisarkiston tiloista perittävien vuokrien peruuntumisesta.


2012 talousarvio18 959 000
2011 III lisätalousarvio131 000
2011 talousarvio19 309 000
2010 tilinpäätös20 541 000

22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää tutkimusinfrastruktuurihankkeista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen sekä tutkimusinfrastruktuurihankkeiden kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.


2012 talousarvio4 000 000

30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:

2) enintään 9 100 000 euroa ammattikorkeakoululain mukaisena hankerahoituksena toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen

3) enintään 10 185 000 euroa ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoitukseen, tietoyhteiskuntahankkeisiin ja ammattikorkeakoulujen strategiaa tukeviin hankkeisiin.

Selvitysosa: Päätösosan 2) ja 3) kohdat korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdat 2) ja 3). Talousarvioesitykseen nähden kohdan 2) 10 100 000 euron määrärahasta siirretään 1 000 000 euroa kohdan 3) 9 185 000 euron määrärahaan.


2012 talousarvio429 001 000
2011 talousarvio409 774 000
2010 tilinpäätös400 305 313

50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 829 987 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 1 855 400 000 euroon nähden on 25 413 000 euroa, josta 5 470 000 euroa aiheutuu työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumma-arvion tarkentumisesta ja 19 943 000 euroa arvonlisäverokompensaation tarkentumisesta yliopistojen vuoden 2010 tilinpäätösten perusteella.


2012 talousarvio1 829 987 000
2011 III lisätalousarvio800 000
2011 talousarvio1 838 593 000
2010 tilinpäätös1 703 152 000

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää:

7) 15 000 000 euroa myöntämisvaltuuteen sisältymättömänä huippututkimukseen ja strategisten huippuosaamisen keskittymien vahvistamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 7) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 7).


2012 talousarvio251 526 000
2011 III lisätalousarvio1 500 000
2011 talousarvio234 711 000
2010 tilinpäätös209 350 000

52. Erityinen valtionrahoitus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkimustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 731 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 976 000 euroa talousarvioesityksen 31 707 000 euroon nähden aiheutuu Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston vuoden 2010 tilinpäätöksen toteumien huomioon ottamisesta apteekkitulovero- ja apteekkimaksukorvausten perusteena olevissa erissä.


2012 talousarvio30 731 000
2011 talousarvio31 707 000
2010 tilinpäätös5 607 000

53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:

7) Kotimaisten kielten keskuksesta annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti viraston toiminnasta aiheutuviin menoihin. Määrärahaa saa käyttää yhdessä momentin 29.40.03 kanssa enintään 89 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön, myös virkaan nimettyjen virkamiesten palkkausmenoihin.

Selvitysosa: Päätösosan kohta 7) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 7).


2012 talousarvio101 180 000
2011 talousarvio100 300 000
2010 tilinpäätös95 795 683