Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
            30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin
       30. Aikuiskoulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       80. Taide ja kulttuuri
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

10. Yleissivistävä koulutusPDF-versio

30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Määrärahaa saa käyttää:

10) enintään 50 449 000 euroa perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen

13) enintään 11 975 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n mukaisten avustusten maksamiseen täydentävän vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän muun opetuksensa tukemiseen

14) enintään 75 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin perustein opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n mukaisten avustusten maksamiseen saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen

15) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentin sekä saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (191/1999) 4 ja 5 §:n mukaisen saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen valtionavustuksen maksamiseen.

Selvitysosa: Päätösosan kohdat 10), 13) ja 14) korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen vastaavat kohdat ja päätösosan kohta 15) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 15). Talousarvioesitykseen nähden toisen kappaleen alkua ja kohtaa 10) on korjattu teknisesti. Talousarvioesitykseen nähden kohdan 13) 12 000 000 euron määrärahasta siirretään 25 000 euroa kohdan 14) 50 000 euron määrärahaan.


2012 talousarvio842 693 000
2011 talousarvio791 917 000
2010 tilinpäätös727 114 050