Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
            15. Eläkkeet
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

50. Eläkkeet ja korvauksetPDF-versio

15. Eläkkeet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 092 334 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 14 936 000 euroa talousarvioesityksen 4 107 270 000 euroon nähden aiheutuu Vilma-kustannustenjaon tarkentumisesta valtion eläkejärjestelmän ja muiden eläkejärjestelmien välillä sekä Kuntien eläkevakuutuksessa maksussa olevien valtion eläkelain mukaisten eläkkeiden (VaEL) ennakoitua hitaammasta kasvusta.


2012 talousarvio4 092 334 000
2011 III lisätalousarvio-81 389 000
2011 talousarvio3 868 145 000
2010 tilinpäätös3 684 540 011