Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
            03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 451 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 7 251 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.10.02 harmaan talouden torjunnan edellyttämän ulkomaisen työvoiman tunnistamisen ja valvonnan toteuttamiseen.


2012 talousarvio7 451 000
2011 III lisätalousarvio19 000
2011 talousarvio4 193 000
2010 tilinpäätös4 407 000