Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
            02. Tullilaitoksen toimintamenot
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

10. Verotus ja tullitoimiPDF-versio

02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 160 536 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 160 526 000 euroon nähden on 10 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 210 000 euroa siirtona momentilta 28.01.21 EU:n sähköisen tullauksen IT-ratkaisujen kehittämiseen ja vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.30.03 harmaan talouden torjuntaan.


2012 talousarvio160 536 000
2011 III lisätalousarvio1 803 000
2011 talousarvio157 742 000
2010 tilinpäätös163 840 000