Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
            01. Oikeusministeriön toimintamenot
            03. Eräiden virastojen toimintamenot
            50. Avustukset
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 224 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 26 305 000 euroon nähden on 81 000 euroa, josta 60 000 euroa aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 25.01.03 Onnettomuustutkintakeskukseen ja 21 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 31.01.01 säädösten julkaisemisesta Suomen säädöskokoelmassa aiheutuneisiin yllätyksellisen suuriin lisämenoihin.


2012 talousarvio26 224 000
2011 III lisätalousarvio258 000
2011 talousarvio25 704 000
2010 tilinpäätös25 765 000

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 177 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 60 000 euroa talousarvioesityksen 7 117 000 euroon nähden aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentilta 25.01.01 Onnettomuustutkintakeskukseen.


2012 talousarvio7 177 000
2011 III lisätalousarvio566 000
2011 talousarvio7 129 000
2010 tilinpäätös6 549 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)
  
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 187
Muut avustukset (enintään)601
Yhteensä3 788

Selvitysosa: Päätösosan kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi. Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelman Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen -kohdan määrärahaa on lisätty 60 000 euroa. Lisäys, joka johtuu Saamelaiskulttuurikeskuksen henkilöstömenojen kasvusta, katetaan määrärahasiirrolla käyttösuunnitelman Muut avustukset -kohdasta.


2012 talousarvio3 788 000
2011 III lisätalousarvio240 000
2011 talousarvio2 621 000
2010 tilinpäätös2 301 750