Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
            20. Ulosottomaksut
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 68 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 8 000 000 euroa talousarvioesityksen 60 000 000 euroon nähden aiheutuu ulosottolaitoksen asiamäärän kasvusta. Ulosottolaitoksen (momentti 25.20.01) asiamääräksi vuonna 2012 arvioidaan 3,0 miljoonaa asiaa, kun talousarvioesityksessä asiamääräksi arvioitiin 2,6 miljoonaa asiaa.


2012 talousarvio68 000 000
2011 talousarvio58 000 000
2010 tilinpäätös62 100 729