Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

12. SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2010—2012

  v. 2010
tilinpäätös
1000 €
v. 2011
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2012
esitys
1000 €

Muutos 2011—2012
  1000 €%
       
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala 16 386 11 230 6 100- 5 130- 46
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 16 386 11 230 6 100- 5 130- 46
25.Oikeusministeriön hallinnonala 93 766 84 200 82 700- 1 500- 2
10.Tuomioistuintulot 31 417 26 000 22 500- 3 500- 13
20.Ulosottomaksut 62 101 58 000 60 0002 0003
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 248 200 200
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala 6 090 13 201 12 638- 563- 4
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 5 051 13 101 12 188- 913- 7
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 1 039 100 450350350
27.Puolustusministeriön hallinnonala 11 608 681 526- 155- 23
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 49 8 8
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 11 541 655 500- 155- 24
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala1 883 7421 944 3722 047 226102 8545
10.Tullilaitoksen tulot 5 220 4 502 4 485- 17- 0
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista 131 448 130 092 132 1392 0472
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 180 24 920 25 3123922
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 20 059 19 852 20 1643122
25.Metallirahatulot 23 147 25 000 25 000
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 472 6911 553 3151 639 46586 1506
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 79 043 102 766 113 30010 53410
52.Vakuutusmaksut 20 309 22 030 20 510- 1 520- 7
(87.)Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta 30 000
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 38 101 46 000 47 0001 0002
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 334 2 800 2 400- 400- 14
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 36 212 13 095 17 4514 35633
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 523 130 552 131 556 6524 5211
70.Opintotukitoiminnan tulot 27 463 32 300 32 300
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 494 545 515 831 520 3524 5211
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 1 123 4 000 4 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 874 427 890 380 900 0089 6281
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 557 097 559 198 550 888- 8 310- 1
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 275 804 285 000 302 00017 0006
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 2 961 8 600 5 510- 3 090- 36
04.EU:lta saatavat muut tulot 476 100 560460460
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 7 847 8 750 8 9502002
(31.)Lihantarkastuksen toimintatulot 791 141- 141- 100
32.Kasvinjalostusmaksut 256 580 580
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 443 2 300 2 5002009
41.Tenojoen kalastuslupamaksut 390 560 500- 60- 11
42.Hirvieläinten metsästysmaksut 5 670 5 400 5 400
43.Viehekalastusmaksut 2 828 2 800 2 867672
44.Kalastuksenhoitomaksut 5 823 6 217 5 992- 225- 4
45.Riistanhoitomaksut 8 706 9 234 9 261270
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 3 338 1 500 5 0003 500233
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 23 547 7 792 51 26643 474558
10.Liikenneviraston tulot 23 354 7 734 51 20843 474562
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 193 58 58
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 263 953 296 657 325 58828 93110
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 1 147 2 530 3 28075030
30.Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 115 200 200
31.Palkkaturvamaksujen palautukset 35 899 28 827 23 327- 5 500- 19
50.Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 175 684 237 000 257 78120 7819
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 51 108 28 100 41 00012 90046
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 472 563 471 735 481 4309 6952
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 117 960 960
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 392 500 500
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 380 995 374 300 386 29511 9953
98.Valtionapujen palautukset 89 941 95 800 93 500- 2 300- 2
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 117 175 175
35.Ympäristöministeriön hallinnonala 234 759 184 650 140 150- 44 500- 24
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 3 261 14 650 6 150- 8 500- 58
20.Siirto valtion asuntorahastosta 228 000 166 000 130 000- 36 000- 22
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 499 4 000 4 000
39.Muut sekalaiset tulot 665 187 246 100 247 5001 4001
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 109 749 101 000 105 0004 0004
02.Verotukseen liittyvät korkotulot 78 635 90 000 90 000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 470 873 50 000 50 000
(07.)Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 3 354 2 600- 2 600- 100
10.Muut sekalaiset tulot 2 576 2 500 2 500
 Yhteensä5 069 1574 703 1294 851 784148 6553