Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       01. Opetusministeriö
       05. Kirkollisasiat
       07. Opetushallitus
       70. Opintotuki
       88. Tiede
       90. Taide ja kulttuuri
       98. Liikuntatoimi
       99. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2012

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka

(Luvut 29.90, 98 ja 99)

Selvitysosa:Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan ohjausjärjestelmiä sekä toiminnan ja tulosten laatua ja arviointia kehitetään. EU:n rakennerahastoja sekä kulttuurin ja nuorisotyön puiteohjelmia hyödynnetään tehokkaasti toimialan kehittämisessä. Kulttuurin tietoyhteiskuntastrategian osana toteutetaan taiteen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön sisältötuotantohankkeita tavoitteena rakentaa kullekin alueelle riittävät toimintaedellytykset ja vahvistaa suomalaisen kulttuurin kotimaisia markkinoita sekä saavuttaa merkittävä asema kansainvälisillä markkinoilla. Taiteen, kulttuuri-, museo- ja kirjastotoimen, liikunnan ja nuorisotyön valtionrahoituksen määräksi luvuissa 29.90, 98 ja 99 vuodelle 2003 ehdotetaan 424 milj. euroa, mistä 296 milj. euroa eli 70 % myönnetään veikkausvoittovaroista. EU:n kulttuuriohjelmia toteuttavien hankkeiden ja EU:n rakennerahastoista rahoitettavia ohjelmia toteuttavien hankkeiden, pilottihankkeiden ja yhteisöaloitteita ja muita EU-ohjelmia toteuttavien hankkeiden kansallisten rahoitusosuuksien maksamiseen on varattu määrärahoja momenteilla 29.01.22 ja 29.01.62.

Eräisiin käyttötarkoituksiin on varattu määrärahoja veikkausvoittovaroista
ja muilta talousarvion momenteilta seuraavasti (euroa):
  Veikkaus- Yleiset Yhteensä
  voittovarat budjettivarat  
       
Valtionosuus ja -avustus teattereille ja orkestereille 36 852 000 5 270 000 42 122 000
Valtionosuus ja -avustus museoille 16 312 000 1 969 000 18 281 000
Valtionosuus ja -avustus kirjastoille 65 577 000 30 053 000 95 630 000
Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan   6 615 000 6 615 000
Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille sekä kuvataiteen tekijöille 841 000 9 956 000 10 797 000
Entistämis- ja korjausavustukset 925 000 1 250 000 2 175 000
Taidetoimikuntien toimintamenoihin sekä taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, koulutus- ja tiedotus-
toimintaan sekä alueellisille taidetoimikunnille
käytettäväksi taiteen edistämiseen
3 420 000 3 233 000 6 653 000
Valtionosuus kuntien liikuntatoimintaan 15 363 000   15 363 000
Valtionosuus kuntien nuorisotyöhön 6 024 000   6 024 000
Liikunnan koulutuskeskukset 13 594 000 1 893 000 15 487 000
Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja
syrjäytymisen ehkäisy
575 000 808 000 1 383 000