Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Korkotulot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2012

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

  2008 2009 2010 2011
         
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 250 250 260 195
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 64 60 62 69


2012 talousarvio 150 000 000
2011 II lisätalousarvio 45 000 000
2011 talousarvio 150 000 000
2010 tilinpäätös 260 000 000