Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

4.4. VerotuetPDF-versio

Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta. Verotukia on n. 200 kappaletta, joista kaikkien euromääräistä arvoa ei ole mahdollista arvioida. Verotukien arvioidaan alentavan verotuottoja noin 23 mrd. eurolla v. 2012. Verotukien kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon, että osa tuista on päällekkäisiä, eikä verotuen poistaminen välttämättä lisää verotuloja vastaavalla määrällä, koska tuet vaikuttavat hintoihin ja käyttäytymiseen. Verotukia ja niiden vaikutuksia verotuottoihin on käsitelty verolajeittain tuloarvion selvitysosassa.

Eräitä verotukia ehdotetaan supistettavaksi v. 2012 valtiontalouden tasapainon vahvistamiseksi. Asuntolainan korkovähennystä ja kotitalousvähennystä pienennetään, listaamattomien yritysten jakamisen osinkojen verovapaata määrää alennetaan, kestävän metsätalouden rahoitustukien verovapaus poistetaan ja sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokantaa korotetaan. Maataloudelle maksettavaa energiaverotukea pienennetään. Toisaalta työtulovähennystä kasvatetaan työn verotuksen keventämiseksi ja siihen tehdään inflaatiokorjaus. Lisäksi lahjoitusvähennyksen, ns. avainhenkilölain sekä kehitysalueiden korotettujen poistojen voimassaoloaikaa jatketaan ja yhteisetuuksien verokannaksi säädetään 28 prosenttia. Nämä vuodelle 2012 ehdotetut veroperustemuutokset pienentäisivät verotukia nettomääräisesti noin 60 milj. euroa.