Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

Kansainvälinen talous

Maailmantalouden ripeimmän kasvun kausi on ohi, vaikka maailmantalouden kasvu on keskimäärin noin 4 % vuosina 2011 ja 2012. Kasvun painopiste on kehittyvissä maissa. Kasvun hiipumisen taustalla ovat useiden teollisuusmaiden hallitusten ja keskuspankkien tuki- ja elvytystoimien päättyminen sekä yksityisen kysynnän hauraus. Lisäksi monen teollisuusmaan julkisen talouden, kotitalouksien ja rahoituslaitosten on yhtä aikaa vahvistettava rahoitusasemaansa, jolloin kysyntä heikkenee ja teollisuusmaiden kasvu hidastuu.

Yhdysvaltain talous toipui pankkikriisistä varsin nopeasti, mutta kasvu on kuitenkin hidastunut ja on ensi vuonna n. 2 %. Euroalueen ja EU:n kasvu on hidasta, kasvua syntyy tänä ja ensi vuonna vajaa 1 ½ %. Kasvu vaihtelee maittain voimakkaasti. Laman jälkeinen nopea kasvupyrähdys näkyy myös kiihtyneenä inflaationa. Inflaatio-odotukset ovat kuitenkin viime kuukausina madaltuneet.

Kansainvälisen talouden ennusteeseen sisältyvät riskit ovat pääsääntöisesti negatiivisia ja ne liittyvät talouskasvun haurauteen teollisuusmaissa, julkisen sektorin velkaantumiseen ja rahoituksen epätasapainoon sekä työttömyyden pitkittymiseen. Julkisten talouksien laajat ja yhtäaikaiset vakautustoimet saattavat lyhyellä aikavälillä supistaa kysyntää ja pahentaa työttömyyttä ennustettua enemmän, mutta toisaalta saattavat keskipitkällä aikavälillä kohentaa kuluttajien ja yritysten luottamusta ja luoda ennustetta parempia edellytyksiä yksityisen kysynnän kasvulle. Erityisesti Euroopassa riskinä ovat valtioiden korkea velkaantuminen ja pankkisektorin taseiden laatu. Vielä ei ole selvää millaiselle tasolle mm. pankkijärjestelmän riskilisät asettuvat lähivuosina ja miten pankki- ja vakausongelmien hoitaminen heijastuu reaalitalouden aktiviteettiin euroalueella.