Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2012

Valtiontalouden tasapaino

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2012 on 7,1 mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla lisävelkaa. Valtion talousarvion ulkopuolinen rahastotalous on v. 2012 0,3 mrd. euroa ylijäämäinen (ml. Valtion eläkerahasto). Kansantalouden tilinpidon käsittein valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan v. 2012 n. 3½ % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Taulukko 2. Budjettitalouden ja rahastotalouden tasapaino, milj. euroa

  2010
tilinpäätös
2011
budjetoitu1)
2012
esitys
Muutos, %
2011—2012
         
Budjettitalous        
Tulot 39 051 43 095 45 263 5,0
Menot 49 880 51 325 52 353 2,0
Varsinainen ali/ylijäämä -10 829 -8 230 -7 090  
Velanhallinnan menot (-) 234 -100 -50  
Nettorahoitusjäämä -10 595 -8 330 -7 140  
         
Rahastotalous        
Tulot 5 293 4 922 4 807 -2,3
Menot 4 382 4 398 4 464 1,5
Nettorahoitusjäämä 911 525 343  
         
Budjetti- ja rahastotalous yhteensä2)        
Tulot 41 846 45 514 47 511 4,4
Menot 51 764 53 220 54 259 2,0
Nettorahoitusjäämä -9 684 -7 806 -6 798  

1) Ml. kolmas lisätalousarvioesitys ilman kumulatiivisen ylijäämän käyttöä.

2) Budjettitalouden ja rahastojen tuloja ja menoja ei voi sellaisinaan laskea yhteen keskinäisten siirtojen vuoksi.