Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2012

Määrärahat

Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 52,4 mrd. euroa mikä on 1,8 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa ja 1,0 mrd. euroa enemmän kuin vuodelle 2011 on arvioitu kolmas lisätalousarvioesitys mukaan lukien. Menojen kasvua vuodesta 2011 selittää hintatason muutoksen lisäksi muun muassa korkomenojen nousu. Myös eräät automaattiset tekijät, kuten valtion eläkemenojen kasvu, lisäävät määrärahoja. Lisäksi menotasoa nostaa edellisen hallituksen tekemät ratkaisut, kuten uusiutuvan energian paketti sekä liikennehankkeisiin kohdistetut määrärahat. Toisaalta hallitusohjelman mukaiset menosäästöt julkisen talouden tasapainottamiseksi sekä finanssisijoitusmenojen aleneminen hillitsevät menojen kasvua.

Hintatason nousu ja talousarvioesityksen rakennemuutokset huomioiden hallinnonalojen määrärahat alenevat reaalisesti n. ½ % vuoden 2011 varsinaisesta talousarviosta ja n. 2 % vuodelle 2011 budjetoidusta. Korkomenojen arvioidaan olevan 2,2 mrd. euroa v. 2012, missä on kasvua n. 200 milj. euroa vuodelle 2011 arvioituihin korkomenoihin verrattuna johtuen valtionvelan määrän kasvusta.

Taulukko 1. Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2010
tilinpäätös
2011
varsinainen
talousarvio
2012
esitys
Muutos, %
2011—2012
         
Ansio- ja pääomatulovero 6 496 7 410 7 686 4
Yhteisövero 2 972 3 789 3 718 -2
Arvonlisävero 13 710 14 571 15 625 7
Muut verot 9 025 10 060 11 172 11
Muut tulot 6 844 6 626 7 063 7
Yhteensä 39 047 42 456 45 263 7
Nettolainanotto ja velanhallinta1) 11 272 8 071 7 090 -12
Tuloarviot yhteensä 50 323 50 527 52 353 4
         
Kulutusmenot 12 961 13 279 13 787 4
Siirtomenot 32 242 33 941 35 159 4
Sijoitusmenot 2 671 1 337 1 202 -10
Muut menot 2 006 1 969 2 206 12
Määrärahat yhteensä 49 880 50 527 52 353 4
         
Tilinpäätösylijäämä (ml. edelliset vuodet) 1 798      

1) Sisältää nettoutettuna velanhallinnan menoja 234 milj. euroa v. 2010, -50 milj. euroa v. 2011 ja -50 milj. euroa v. 2012.