Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     1. Yhteenveto
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2012

8.2. LiikelaitoksetPDF-versio

Valtiolla on kaksi liikelaitosta, Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus.

Senaatti-kiinteistöihin sovelletaan vuoden 2010 lakia valtion liikelaitoksista (1062/2010). Kumottua vuoden 2002 liikelaitoslakia (1185/2002) sovelletaan Metsähallitukseen kunnes Metsähallituksesta toisin säädetään.

Liikelaitosten talous on valtion talousarvion ulkopuolella. Oheisiin taulukoihin on koottu ennusteet valtion kahdesta liikelaitoksesta. Liikelaitosten voiton tuloutuksista vuodelta 2011 arvioidaan kertyvän valtion vuoden 2012 talousarvioon momentille 13.05.01 200 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti Metsähallituksen tuloutusta lisätään 20 milj. euroa vuositasolla. Tuloutuksen korotus v. 2012 vuoden 2011 tuloksesta on 10 milj. euroa.

Taulukko 33. Valtion liikelaitostoiminta v. 2012

Liikelaitos (konserni) Liikevaihto Tilikauden tulos Sijoitetun pääoman tuotto Omavaraisuusaste Investointimenot Henkilöstö keskim.
milj.€ muutos, % milj. € liikevaihdosta (%) (%) (%) milj. € lkm
                 
Senaatti-kiinteistöt 547 5,2 96 17,6 3,8 62,5 240 260
(konserni) 550 5,4 97 17,6 3,8 61,8 240 260
Metsähallitus 336,3 2,1 122 36 4,9 99,0 20 1 175
(konserni) 375,2 2,4 123 33 5,0 98,0 20 1 337
Yhteensä 883,3   218       260 1 435

Taulukko 34. Valtion liikelaitosten tuloutukset ja määrärahat v. 2012 (milj. euroa)

Liikelaitos Senaatti-
kiinteistöt
Metsähallitus Yhteensä
       
Tuloutukset talousarvioon      
—takaisinmaksut 7,0 - 7,0
—korot 22,6 - 22,6
—voiton tuloutukset 90,0 110,0 200,0
—lainojen takaisinmaksut 108,5 - 108,5
Yhteensä 228,1 110,0 338,1
       
Erityistehtävien määrärahat - 35,6 35,6