Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2012

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT38 200 369 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot12 118 500 000
01.Ansio- ja pääomatuloverot7 686 000 000
02.Yhteisövero3 717 500 000
03.Korkotulojen lähdevero270 000 000
04.Perintö- ja lahjavero445 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut16 450 000 000
01.Arvonlisävero15 625 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero665 000 000
03.Apteekkimaksut160 000 000
08.Valmisteverot6 700 000 000
01.Tupakkavero751 000 000
04.Alkoholijuomavero1 399 000 000
05.Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero181 000 000
07.Energiaverot4 356 000 000
08.Eräiden juomapakkausten valmistevero13 000 000
10.Muut verot2 809 000 000
03.Autovero1 209 000 000
05.Varainsiirtovero540 000 000
06.Arpajaisvero200 000 000
07.Ajoneuvovero770 000 000
08.Jätevero90 000 000
19.Muut veronluonteiset tulot122 869 000
02.Lästimaksut800 000
03.Ratavero18 600 000
04.Eräät viestinnän maksut6 209 000
05.Lentoliikenteen valvontamaksu9 960 000
06.Väylämaksut80 300 000
08.Öljyjätemaksu4 000 000
09.Muut verotulot3 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT4 849 115 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala6 100 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot6 100 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala82 700 000
10.Tuomioistuintulot22 500 000
20.Ulosottomaksut60 000 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot200 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala12 638 000
98.EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan12 188 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot450 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala526 000
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista18 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot500 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 050 907 000
10.Tullilaitoksen tulot4 485 000
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista132 139 000
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista25 312 000
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista20 164 000
25.Metallirahatulot25 000 000
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 642 908 000
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset113 538 000
52.Vakuutusmaksut20 510 000
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot47 000 000
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 400 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot17 451 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala556 652 000
70.Opintotukitoiminnan tulot32 300 000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista520 352 000
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 000 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala893 658 000
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot550 888 000
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta302 000 000
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta5 510 000
04.EU:lta saatavat muut tulot560 000
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta2 600 000
32.Kasvinjalostusmaksut580 000
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 500 000
41.Tenojoen kalastuslupamaksut500 000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut5 400 000
43.Viehekalastusmaksut2 867 000
44.Kalastuksenhoitomaksut5 992 000
45.Riistanhoitomaksut9 261 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot5 000 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala51 266 000
10.Liikenneviraston tulot51 208 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot58 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala325 588 000
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot3 280 000
30.Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista200 000
31.Palkkaturvamaksujen palautukset23 327 000
50.Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot257 781 000
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot41 000 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala481 430 000
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot960 000
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500 000
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto386 295 000
98.Valtionapujen palautukset93 500 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot175 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala140 150 000
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista6 150 000
20.Siirto valtion asuntorahastosta130 000 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot4 000 000
39.Muut sekalaiset tulot247 500 000
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista105 000 000
02.Verotukseen liittyvät korkotulot90 000 000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset50 000 000
10.Muut sekalaiset tulot2 500 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET2 008 600 000
01.Korkotulot258 600 000
04.Korot valtion lainoista liikelaitoksille22 600 000
05.Korot muista lainoista76 000 000
07.Korot talletuksista140 000 000
09.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot20 000 000
03.Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot1 400 000 000
01.Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot1 400 000 000
04.Osuus valtion rahalaitosten voitosta150 000 000
01.Osuus Suomen Pankin voitosta150 000 000
05.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset200 000 000
01.Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset200 000 000
 
Osasto 15
15.LAINAT7 295 324 000
01.Valtiolle takaisin maksettavat lainat205 000 000
02.Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille108 500 000
04.Muiden lainojen lyhennykset96 500 000
03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta7 090 324 000
01.Nettolainanotto ja velanhallinta7 090 324 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

52 353 408 000