Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
       10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
            52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
            61. Ympäristönsuojelun edistäminen
       20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

10. Ympäristön- ja luonnonsuojeluPDF-versio

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 357 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 378 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 21 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio357 000
2012 I lisätalousarvio3 700 000
2012 talousarvio27 832 000
2011 tilinpäätös26 104 000
2010 tilinpäätös28 456 000

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavien, hankkeista aiheutuvien henkilöstön palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Perustelujen muutoksella mahdollistetaan määrärahan käyttö myös hankkeiden sellaisiin menoihin, jotka aiheutuvat toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella palkatun henkilöstön palkkausmenoista ja muista hankkeisiin liittyvistä kulutusmenoista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa eikä muutosta henkilötyövuosiin.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio11 750 000
2011 tilinpäätös2 000 000
2010 tilinpäätös2 000 000