Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
            02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
            03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
            05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot
            21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
            29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
       50. Veteraanien tukeminen
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

01. HallintoPDF-versio

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 649 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio649 000
2012 talousarvio39 613 000
2011 tilinpäätös39 730 000
2010 tilinpäätös37 266 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 38 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio38 000
2012 talousarvio2 327 000
2011 tilinpäätös2 171 000
2010 tilinpäätös2 131 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 75 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio75 000
2012 talousarvio5 162 000
2011 tilinpäätös4 528 000
2010 tilinpäätös5 204 000

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös lastensuojeluyksiköiden oppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio548 000
2011 tilinpäätös187 015
2010 tilinpäätös464 000

21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 277 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu julkisen hallinnon atk-menosäästöstä.


2012 II lisätalousarvio-277 000
2012 talousarvio703 000

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 6 230 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 22 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa enintään hankekauden loppuun saakka.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmien ylläpidosta Kansaneläkelaitokselle maksettavan määrärahan siirrosta momentille 33.10.28.


2012 II lisätalousarvio-6 230 000
2012 talousarvio16 700 000
2011 tilinpäätös16 400 000

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio20 000 000
2011 tilinpäätös18 688 203
2010 tilinpäätös19 667 375