Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
            01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
            44. Alueellinen kuljetustuki
            48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
            51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet
            64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
            80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on kertamenoa ja aiheutuu arvioitua suuremmasta haetun kuljetustuen määrästä.


2012 II lisätalousarvio1 000 000
2012 talousarvio5 000 000
2011 tilinpäätös5 000 000
2010 tilinpäätös5 000 000