Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
            01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
            02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
            03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
            05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
            06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot
            07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
            44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
            45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminenPDF-versio

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 533 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio533 000
2012 talousarvio40 090 000
2011 tilinpäätös41 256 000
2010 tilinpäätös40 597 000

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 656 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 056 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 400 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio656 000
2012 talousarvio93 327 000
2011 tilinpäätös87 428 000
2010 tilinpäätös85 936 000

03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 285 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio285 000
2012 talousarvio18 300 000
2011 tilinpäätös17 385 000
2010 tilinpäätös12 085 000

05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio95 000
2012 talousarvio5 858 000
2011 tilinpäätös6 562 000
2010 tilinpäätös5 965 000

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 358 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 458 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 100 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio358 000
2012 talousarvio42 322 000
2011 tilinpäätös47 967 000
2010 tilinpäätös46 466 000

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 46 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio46 000
2012 talousarvio10 315 000
2011 tilinpäätös10 307 000
2010 tilinpäätös9 793 000

44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuksena yksittäisten yritysten Venäjällä toteuttamaan hankevalmisteluun. Valtionavustuksen osuus voi olla enintään 50 % valtionavustukseen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Avustus on Euroopan unionin määrittelemää de minimis -tukea.

2) hallinnointimenoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määräraha on siirtoa momentilta 32.20.45.

Valtionavustuksella toteutetaan hankevalmisteluun liittyviä hankeselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia sekä liiketoimintasuunnitelmia. Määrärahaa voidaan käyttää myös korvauksena hankevalmistelun koordinointiin, hankkeitten valmisteluun, arviointiin ja hallintoon sekä sen kehittämiseen liittyviin asiantuntijatehtäviin.


2012 II lisätalousarvio1 000 000

45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu pk-yritysten Venäjälle suuntautuvaa etabloitumista koskevan määrärahan siirrosta momentille 32.20.44.


2012 II lisätalousarvio-1 000 000
2012 talousarvio6 000 000
2011 tilinpäätös10 000 000
2010 tilinpäätös10 000 000