Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
            01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
            02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
            03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
            05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
            06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot
            07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
            44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
            45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 656 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 056 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 400 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio656 000
2012 talousarvio93 327 000
2011 tilinpäätös87 428 000
2010 tilinpäätös85 936 000