Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
            02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
            29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
       20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 008 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 858 000 euroa palkkausten tarkistusten johdosta ja 250 000 euroa, joka on tarkoitus käyttää äkillisten rakennemuutosten, mm. ICT-klusteriin liittyvien muutosten, hoitoon ja valtioneuvoston rakennepoliittisessa kannanotossa 22.3.2012 mainittuihin toimenpiteisiin tarvittavien selvitysten ja muiden ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Lisäksi määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 100 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.


2012 II lisätalousarvio1 008 000
2012 talousarvio53 667 000
2011 tilinpäätös52 201 000
2010 tilinpäätös52 628 000