Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
            01. Viestintäviraston toimintamenot
            50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 500 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetty enintään 66 milj. euron valtuus muutetaan enintään 64 milj. euroksi.

Selvitysosa: Määrärahan vähennys 500 000 eurolla ja valtuuden vähennys 2 000 000 eurolla aiheutuu Viestintäviraston myöntämän laajakaistatuen maksamisesta aiheutuvien hallinto- ja yleiskustannusten siirrosta momentille 31.40.01.


2012 II lisätalousarvio-500 000
2012 talousarvio11 000 000
2011 tilinpäätös9 800 000
2010 tilinpäätös12 700 000