Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
            50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset
            63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen
            64. Saariston yhteisalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen
            66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu lisäyksenä huomioon 15 000 euroa momentille 12.31.99 tuloutettua EU:n myöntämää tutkimus- ja kehittämismäärärahaa vastaavasti osoitettavaksi joukkoliikenteen tutkimushankkeisiin sekä vähennyksenä 28 000 euroa siirtona momentille 32.50.63 Kainuun maakunnan osuutena eduskunnan vuoden 2012 talousarvioon alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin sekä hintavelvoitteisiin osoittamasta määrärahasta.

Momentin perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta yhdenmukaistaa momentin myöntämis- ja kirjauskäytännöt sekä määrärahan käyttöperustelut.


2012 II lisätalousarvio-13 000
2012 talousarvio99 275 000
2011 tilinpäätös98 024 902
2010 tilinpäätös94 991 993