Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
            01. Liikenneviraston toimintamenot
            20. Perusväylänpito
            34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun
            41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
            50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
            76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset
            77. Väyläverkon kehittäminen
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 133 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Helsingin ja Espoon kaupungeille länsimetron suunnitteluun kuitenkin siten, että valtion osuus on enintään 30 % suunnittelukustannuksista pl. arvonlisäveromenot.

Selvitysosa: Valtion talousarviossa on myönnetty vuosina 2007—2009 valtionavustusta länsimetron suunnittelukustannuksiin 30 % kustannuksista (pl. alv), kuitenkin enintään 15 milj. euroa. Maksetut valtion avustukset vuoden 2011 loppuun mennessä ovat olleet yhteensä 10,8 milj. euroa. Suunnittelun loppuunsaattaminen tulee vielä maksamaan n. 12 milj. euroa, josta valtion osuus on 4 133 000 euroa.

Määrärahan tarve aiheutuu vuoden 2010 tilinpäätöksessä peruuntuneen määrärahan 4 133 000 euroa uudelleen budjetoinnista.


2012 II lisätalousarvio4 133 000