Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
            01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
            02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 101 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää vuonna 2008 perustetun Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän osakkeiden merkintään enintään 44 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.

Toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Geodeettinen laitos valmistelee liittymistä Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymään (CLEEN Oy). Määrärahasta on tarkoitus käyttää CLEEN Oy:n osakkeiden merkintään enintään 44 000 euroa. Yhtiön toimialana on ohjata, koordinoida ja rahoittaa innovaatio- ja tutkimustoimintaa. Momentille ei tämän johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio101 000
2012 talousarvio5 423 000
2011 tilinpäätös3 785 000
2010 tilinpäätös3 703 000