Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
            50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

63. MetsähallitusPDF-versio

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Luvun perusteluja täydennetään siten, että valtion edustajana Metsähallitus oikeutetaan tekemään vastikkeettomat käyttöoikeussopimukset Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa 2 600 hehtaarin suuruisen opetusmetsän käytöstä ja Länsirannikon Koulutus Oy:n kanssa 700 hehtaarin suuruisen opetusmetsän käytöstä. Käyttöoikeussopimukset ovat voimassa kunnes uusi vastikkeellinen opetusmetsäjärjestelmä otetaan käyttöön kaikkien metsäalan koulutuksen järjestäjien osalta tai enintään 31.12.2016 asti.

Selvitysosa: Etelä-Savon Koulutus Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy ovat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymiä ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Etelä-Savon Koulutus Oy jatkaa aikaisemmin koulutuksen järjestäjänä olleen Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymän ja Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän Mikkelin ammattiopiston tehtäviä ja Länsirannikon Koulutus Oy aikaisemmin Porin kaupungin hoitamia metsäopetuksen tehtäviä. Koulutuksen järjestäjän omistuspohjan muutos merkitsee sopimusosapuolen oikeudellisen aseman muutosta, minkä seurauksena Metsähallituksen kanssa tehdyt opetusmetsien käyttöoikeussopimukset tulee laatia uudelleen. Jotta Etelä-Savon Koulutus Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy olisivat muiden koulutuksen järjestäjien kanssa omistuspohjasta riippumatta tasapuolisessa asemassa, laaditaan uudet sopimukset muiden opetusmetsien käyttöoikeussopimusten tapaan vastikkeettomina. Menettely ei muuta Metsähallituksen suunniteltua tuloutusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamassa työryhmää, jonka tarkoituksena on kehittää uusi vastikkeelliseen sopimukseen perustuva opetusmetsien hallinta- ja rahoitusmalli ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoululaitoksen uudistukseen liittyen. Tavoitteena on, että uusi malli olisi valmis vuoden 2014 loppuun mennessä.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 78 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio78 000
2012 talousarvio5 731 000
2011 tilinpäätös5 815 000
2010 tilinpäätös6 234 000