Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
            42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
            43. Eräät korvaukset
            45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
            47. Pienpuun energiatuki
            50. Eräät metsätalouden valtionavut
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 30.60.42 ja aiheutuu vuoden 2012 alusta voimaan tulleesta metsäkeskusorganisaatiouudistuksesta ja siihen liittyvästä metsien monimuotoisuuden säilymistä koskevien tehtävien rahoituksen ja töiden organisoinnin uudelleenjärjestämisestä. Uudistuksessa 13 alueellista metsäkeskusta yhdistyivät valtakunnalliseksi Suomen metsäkeskukseksi (Laki Suomen metsäkeskuksesta 418/2011). Lain 8 §:n mukaan luonnon- ja ympäristönhoidon edistäminen sekä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat metsäkeskuksen lakisääteisiä tehtäviä. Tämän takia metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeiden suunnittelussa ja ympäristötukisopimusten valmistelussa siirrytään tältä momentilta myönnettävästä hankerahoituksesta pysyvään momentilta 30.60.42 osoitettavaan rahoitukseen.


2012 II lisätalousarvio-1 000 000
2012 talousarvio8 325 000
2011 tilinpäätös11 325 000
2010 tilinpäätös10 325 000