Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
            20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
            31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Perustelujen muutoksella mahdollistetaan määrärahan käyttö myös hankkeiden sellaisiin menoihin, jotka aiheutuvat toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella palkatun henkilöstön palkkausmenoista ja muista hankkeisiin liittyvistä kulutusmenoista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa eikä muutosta henkilötyövuosiin.


2012 II lisätalousarvio
2012 I lisätalousarvio3 065 000
2012 talousarvio14 008 000
2011 tilinpäätös20 158 000
2010 tilinpäätös19 158 000