Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
            01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot
            42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            43. Porotalouden edistäminen
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 201 000 euroa.

Selvitysosa: Suurpetojen vuonna 2011 aiheuttamien vahinkojen korvaustarve on 5 481 000 euroa (vahingot porotaloudelle 4 961 000 euroa ja vahingot kotieläimille 520 000 euroa). Vahinkojen estämiseen käytettiin 20 000 euroa eli vuoteen 2011 kohdistuvien varojen tarve on yhteensä 5 501 000 euroa. Näitä menoja varten vuoden 2011 talousarviossa oli osoitettu varoja yhteensä 4 300 000 euroa. Kun vahingot on tarkoitus korvata täysimääräisesti, lisävarojen tarve on 1 201 000 euroa.


2012 II lisätalousarvio1 201 000
2012 talousarvio4 300 000
2011 tilinpäätös4 300 000
2010 tilinpäätös4 300 000