Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
            61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
            62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)PDF-versio

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 65 777 000 eurolla, mistä 1 954 000 euroa Kainuun hallintokokeilusta annetun lain perusteella kohdistuu Kainuun maakuntaan.

Selvitysosa: Kuluvan vuoden talousarviossa valtuus on mitoitettu 62 127 000 euroksi, mistä 1 482 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneista, keskeytyneistä ja toteutumatta jääneistä hankkeista on peruuntunut valtuutta 3 650 000 euroa, josta 102 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan. Peruuntunut valtuus ei sisällä teknistä apua. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman varojen täysimääräisen käytön edistämiseksi. Lisäksi vireillä olevien hakemusten ratkaisemiseksi vuodelle 2013 suunniteltua valtuutta aikaistetaan vuodelle 2012 momentilla 30.10.61, mutta tällä momentilla jo oleva valtuus on kokonaisuutena riittävä valtion rahoitusosuutena tähän tarkoitukseen. Tästä valtuudesta kohdennetaan 370 000 euroa Kainuun maakuntaan. Näillä varoilla vaikutetaan myös maaseudun taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistämiseen.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

 TalousarvioII lisätalousarvioesitysYhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1)62,1273,65065,777
— josta Kainuu1,4820,4721,954
— josta tekninen apu5,857-5,857
Kaikki yhteensä62,1273,65065,777

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio73 000 000
2011 tilinpäätös52 554 334
2010 tilinpäätös38 982 798