Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
            61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
            62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää yhdessä vastinrahoitusmomentin 30.10.62 määrärahojen kanssa maaseuturahaston rahoitusosuutena enintään 204 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen, josta teknisellä avulla palkattavien osuus on enintään 110 henkilötyövuotta.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 75 202 000 eurolla, mistä 1 710 000 euroa Kainuun hallintokokeilusta annetun lain perusteella kohdistuu Kainuun maakuntaan.

Selvitysosa: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisellä avulla palkattavien määrää lisätään 9 henkilötyövuodella yritys- ja hanketukien maksatukseen ja laajakaistahankkeisiin liittyvän erityisasiantuntemuksen varmistamiseksi ohjelman loppukaudeksi, minkä johdosta teknisellä avulla palkattavien määrä nousee 110 henkilötyövuodeksi ja henkilötyövuosien kokonaismäärä 204 henkilötyövuodeksi.

Kuluvan vuoden talousarviossa valtuus on mitoitettu 69 030 000 euroksi, mistä 1 295 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneista, keskeytyneistä ja toteutumatta jääneistä hankkeista on peruuntunut valtuutta 3 272 000 euroa, josta 95 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan. Peruuntunut valtuus ei sisällä laajakaistahankkeita eikä teknistä apua. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman varojen täysimääräisen käytön edistämiseksi. Lisäksi vireillä jo olevien hakemusten ratkaisemiseksi vuodelle 2013 suunniteltua valtuutta aikaistetaan 2 900 000 euroa vuodelle 2012, mistä 320 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan. Näillä varoilla vaikutetaan myös maaseudun taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistämiseen.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

 TalousarvioII lisätalousarvioesitysYhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1)69,0306,17275,202
— josta laajakaistahankkeet5,500-5,500
— josta Kainuu1,2950,4151,710
— josta tekninen apu4,792-4,792
Kaikki yhteensä69,0306,17275,202

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio77 000 000
2011 tilinpäätös51 123 282
2010 tilinpäätös38 443 959

62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2012 saa tehdä ohjelmakauteen 2007—2013 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 65 777 000 eurolla, mistä 1 954 000 euroa Kainuun hallintokokeilusta annetun lain perusteella kohdistuu Kainuun maakuntaan.

Selvitysosa: Kuluvan vuoden talousarviossa valtuus on mitoitettu 62 127 000 euroksi, mistä 1 482 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppuneista, keskeytyneistä ja toteutumatta jääneistä hankkeista on peruuntunut valtuutta 3 650 000 euroa, josta 102 000 euroa kohdistuu Kainuun maakuntaan. Peruuntunut valtuus ei sisällä teknistä apua. Peruuntunut valtuus budjetoidaan uudelleen ohjelman varojen täysimääräisen käytön edistämiseksi. Lisäksi vireillä olevien hakemusten ratkaisemiseksi vuodelle 2013 suunniteltua valtuutta aikaistetaan vuodelle 2012 momentilla 30.10.61, mutta tällä momentilla jo oleva valtuus on kokonaisuutena riittävä valtion rahoitusosuutena tähän tarkoitukseen. Tästä valtuudesta kohdennetaan 370 000 euroa Kainuun maakuntaan. Näillä varoilla vaikutetaan myös maaseudun taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistämiseen.

Valtuuden lisäys (milj. euroa)

 TalousarvioII lisätalousarvioesitysYhteensä
    
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2007—2013)1)62,1273,65065,777
— josta Kainuu1,4820,4721,954
— josta tekninen apu5,857-5,857
Kaikki yhteensä62,1273,65065,777

1) Sisältää osan toimintalinjasta 1, toimintalinjan 3, osan toimintalinjasta 4 ja teknisen avun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio73 000 000
2011 tilinpäätös52 554 334
2010 tilinpäätös38 982 798