Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
            02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
            03. Maaseutuviraston toimintamenot
            04. Lautakuntien toimintamenot
            40. Bioenergiatuotannon avustukset
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Vuoden 2011 talousarvion momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös biotalouteen liittyviin selvitys- ja kehittämishankkeisiin.

Selvitysosa: Vuoden 2011 talousarvion momentin perusteluja laajennetaan siten, että määrärahasta on mahdollisuus toteuttaa myös biotalouteen liittyviä selvitys- ja kehittämishankkeita. Niiden rahoitustarve liittyy erityisesti komission helmikuussa 2012 julkaisemaan tiedonantoon Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle (COM(2012) 60 final).

Vuoden 2011 talousarviossa oleva siirtomääräraha on käytössä vuoden 2013 loppuun.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2011 tilinpäätös10 855 000
2010 tilinpäätös8 069 000