Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
            02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
            03. Maaseutuviraston toimintamenot
            04. Lautakuntien toimintamenot
            40. Bioenergiatuotannon avustukset
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 375 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 275 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 100 000 euroa siirrosta momentilta 30.60.42 puun ja puutuotteiden alkuperän laillisuutta koskevan FLEGT-lisätoimiasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 995/2010) toimeenpanotehtävien hoitamista varten.


2012 II lisätalousarvio375 000
2012 talousarvio25 507 000
2011 tilinpäätös24 461 000
2010 tilinpäätös21 375 000