Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot
            02. Valtion taidemuseon toimintamenot
            03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
            04. Museoviraston toimintamenot
            05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
            06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot
            07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot
            08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot
            57. Avustus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa jatkavan säätiön peruspääomaan
            75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 73 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 78 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 5 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio73 000
2012 talousarvio4 820 000
2011 tilinpäätös5 113 000
2010 tilinpäätös5 321 000

02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 221 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 164 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja 75 000 euroa vuokrien indeksitarkistuksesta sekä vähennyksenä 18 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.


2012 II lisätalousarvio221 000
2012 talousarvio19 221 000
2011 tilinpäätös19 075 000
2010 tilinpäätös19 004 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 54 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 58 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 4 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio54 000
2012 talousarvio2 851 000
2011 tilinpäätös2 683 000
2010 tilinpäätös3 047 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 334 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 361 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 27 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio334 000
2012 I lisätalousarvio800 000
2012 talousarvio19 938 000
2011 tilinpäätös20 074 000
2010 tilinpäätös19 632 000

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 52 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 57 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 5 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio52 000
2012 talousarvio6 412 000
2011 tilinpäätös6 724 000
2010 tilinpäätös6 501 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 65 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 70 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 5 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio65 000
2012 talousarvio6 860 000
2011 tilinpäätös6 846 000
2010 tilinpäätös6 709 000

07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 15 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 1 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio14 000
2012 talousarvio645 000
2011 tilinpäätös621 000
2010 tilinpäätös620 000

08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 276 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 200 000 euroa muutosta aiheutuviin kustannuksiin, 60 000 euroa instituutin kirjaston sähköisen luetteloinnin toteuttamiseen ja 17 000 euroa palkkausten tarkistuksiin sekä vähennyksenä 1 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.


2012 II lisätalousarvio276 000
2012 talousarvio969 000
2011 tilinpäätös978 000
2010 tilinpäätös983 000

57. Avustus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa jatkavan säätiön peruspääomaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 80 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin toimintaa jatkamaan perustettavan säätiön peruspääoman maksamiseen.

Selvitysosa: Tarkoituksena on, että säätiön peruspääomaan haetaan rahoitusta myös kunnilta.


2012 II lisätalousarvio80 000

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 640 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

 Alkuperäinen käyttösuunnitelmaII lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
1.Museovirasto2 400 000+640 0003 040 000
2.Suomenlinnan hoitokunta2 000 000-2 000 000
Yhteensä4 400 000+640 0005 040 000

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu Museovirastolle kuuluvien Turun linnan ja Olavinlinnan akuuteista korjaustarpeista ja yleisöturvallisuuden parantamisesta.


2012 II lisätalousarvio640 000
2012 talousarvio4 400 000
2011 tilinpäätös3 900 000
2010 tilinpäätös8 321 000