Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot
            02. Valtion taidemuseon toimintamenot
            03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
            04. Museoviraston toimintamenot
            05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
            06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot
            07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot
            08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot
            57. Avustus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa jatkavan säätiön peruspääomaan
            75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 276 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 200 000 euroa muutosta aiheutuviin kustannuksiin, 60 000 euroa instituutin kirjaston sähköisen luetteloinnin toteuttamiseen ja 17 000 euroa palkkausten tarkistuksiin sekä vähennyksenä 1 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.


2012 II lisätalousarvio276 000
2012 talousarvio969 000
2011 tilinpäätös978 000
2010 tilinpäätös983 000