Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
            01. Suomen Akatemian toimintamenot
            02. Arkistolaitoksen toimintamenot
            03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot
            04. Varastokirjaston toimintamenot
            20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot
            50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan
            51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 22 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 2 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio20 000
2012 talousarvio1 589 000
2011 tilinpäätös1 609 000
2010 tilinpäätös1 621 000