Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
            01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
            02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

10. Yleissivistävä koulutusPDF-versio

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 556 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta 600 000 euroa aiheutuu Suomalais-venäläisen koulun toimitilojen peruskorjaushankkeen aikaistamisesta ja 956 000 euroa palkkausten tarkistuksista.

Peruskorjaushankkeen kokonaiskustannus 3 milj. euroa ei aikaistamisen johdosta muutu.


2012 II lisätalousarvio1 556 000
2012 I lisätalousarvio
2012 talousarvio47 403 000
2011 tilinpäätös46 276 000
2010 tilinpäätös46 860 000

02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 1 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu julkisen hallinnon atk-menosäästöstä.


2012 II lisätalousarvio-1 000
2012 talousarvio1 306 000
2011 tilinpäätös6 000
2010 tilinpäätös6 000