Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
            20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet
            30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 3 563 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 3 262 000 euroa liittyen elatustukien takaisinperinnän palautusten määrän tarkentumiseen ja 713 000 euroa liittyen Vöyrin kunnan sairastavuuskertoimen muuttumiseen. Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 6 170 000 euroa vuoden 2012 lopullisten valtionosuuden määräytymistekijöiden muutoksesta, 118 000 euroa valtionosuuden maksatuksen oikaisupäätösten muutoksesta ja 1 250 000 euroa vuonna 2011 julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksen rahoittamiseen varatun mutta käyttämättä jääneen määrärahan maksamisesta kunnille.


2012 II lisätalousarvio3 563 000
2012 talousarvio8 469 242 000
2011 tilinpäätös8 133 691 195
2010 tilinpäätös7 799 336 219