Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
            01. Valtiokonttorin toimintamenot
            03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot
            06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

20. Palvelut valtioyhteisöllePDF-versio

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 591 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 5 000 000 euroa turvaamaan viraston toimintaedellytyksiä ja 608 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä vähennyksenä 17 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.

Lisämäärärahan tarve aiheutuu liian alhaisesta määrärahatasosta Valtiokonttorin toiminnasta aiheutuviin menoihin nähden. Valtiokonttori laatii elokuun loppuun mennessä suunnitelman, jolla se sopeuttaa viraston menot vuosille 2013—2016 vahvistetun kehyspäätöksen mukaiseen määrärahatasoon.


2012 II lisätalousarvio5 591 000
2012 talousarvio20 564 000
2011 tilinpäätös12 847 000
2010 tilinpäätös21 040 000

03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 15 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio15 000
2012 talousarvio1 064 000
2011 tilinpäätös1 062 000
2010 tilinpäätös1 045 000

06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 28 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 30 000 euroa palkkausten tarkistusten ja vähennyksenä 2 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästön johdosta.


2012 II lisätalousarvio28 000
2012 talousarvio4 431 000
2011 tilinpäätös8 781 000
2010 tilinpäätös8 979 000