Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
            69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
            88. Valtiovarainhallinnon ohjauksessa olevien osakeyhtiöiden ja liikelaitosten pääomittaminen
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

01. HallintoPDF-versio

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 295 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 580 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 200 000 euroa kuntauudistukseen liittyvän aluekierroksen johdosta ja 525 000 euroa eurokriisin hoitamiseen liittyvistä akuuteista kuluista sekä vähennyksenä 10 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.


2012 II lisätalousarvio1 295 000
2012 talousarvio37 448 000
2011 tilinpäätös35 385 000
2010 tilinpäätös34 697 000

69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.

Selvitysosa: Valtioneuvoston tiedonannossa 1/2012 vp todetun mukaisesti euroryhmä päätti 21.2.2012 osana Kreikan valtion rahoitustukipakettia, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien eräistä Kreikan valtionvelkakirjoihin tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista on 1,9 milj. euroa vuonna 2012 ja 0,4 milj. euroa vuonna 2013.


2012 II lisätalousarvio1 900 000

88. Valtiovarainhallinnon ohjauksessa olevien osakeyhtiöiden ja liikelaitosten pääomittaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää HAUS kehittämiskeskus Oy:lle myönnettävän osakeyhtiölain 12 luvussa tarkoitetun pääomalainan maksamiseen.

Selvitysosa: HAUS kehittämiskeskus Oy:lle myönnettävällä korollisella pääomalainalla yhtiö rahoittaa nykyisen pääomalainan takaisin maksamisen. Menettelyllä vahvistetaan yhtiön taloustilannetta ja turvataan toiminnan vakaa jatkuminen. Tarkoitus on, että laina-aika on enintään 4 vuotta ja lainakorko vähintään 3 prosenttia.


2012 II lisätalousarvio1 000 000