Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
            20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 10 400 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös menoihin, jotka aiheutuvat Suomen osallistumisesta kansainväliseen helikopterirahastoon.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

 Alkuperäinen käyttösuunnitelmaII lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
    
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 218 000-1 500 000718 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)210 000-210 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 213 000-879 0002 334 000
04.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan15 068 000-7 860 0007 208 000
05.YKSOS:n menot (UNMISS-operaatio), Etelä-Sudan40 000-40 000
06.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)40 000-40 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot5 230 000-5 230 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma15 000 000-15 000 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot168 000-100 00068 000
12.Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot500 000-500 000-
13.Atalanta-operaation menot350 000-350 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot12 000 000+1 100 00013 100 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin, kansainväliseen helikopterirahastoon osallistumiseen sekä muihin kriisinhallintamenoihin9 055 000-661 0008 394 000
Yhteensä63 092 000-10 400 00052 692 000

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 11 400 000 euroa siirtona momentille 27.10.18 ja lisäyksenä 1 000 000 euroa vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena tarkistuksena. Momentin perusteluja täydennetään, koska Suomen on tarkoitus osallistua kansainväliseen helikopterirahastoon. Kyseessä on yhteispohjoismainen hanke, jonka tarkoitus on tukea Afganistanin armeijaa ja maan vakauttamista. Käyttösuunnitelmakohdasta 20. varataan tähän tarkoitukseen 125 000 euroa. Määrärahan siirto momentille 27.10.18 katetaan käyttösuunnitelmakohdista 01., 03., 04., 11., 12. ja 20. tehtävillä siirroilla. Käyttösuunnitelmakohdan 15. lisäys 1 100 000 euroa aiheutuu alkavan Libanonin kriisinhallintaoperaation rakentamismenoista.


2012 II lisätalousarvio-10 400 000
2012 talousarvio63 092 000
2011 tilinpäätös59 474 000
2010 tilinpäätös59 137 000