Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
            01. Puolustusvoimien toimintamenot
            18. Puolustusmateriaalihankinnat
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 38 929 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös:

2) enintään 3 200 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

8) enintään 6 000 000 euroa puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvistä lisäeläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 19 729 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 16 672 000 euroa vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta, 1 600 000 euroa puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvistä lisäeläkevakuutusmaksuista aiheutuvien kustannusten noususta, 850 000 euroa virkavaatetuksen hankintakustannusvastuun siirtymisestä aiheutuvista lisäkustannuksista ja 822 000 euroa vaurioituneen Pilatus PC-12NG -koneen korjauksesta. Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 744 000 euroa julkisen hallinnon atk-menosäästönä.

Palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen tarkoitettua määrärahaa ehdotetaan vähennettäväksi 1 200 000 eurolla, koska tämän määrärahan tarve on pienentynyt.


2012 II lisätalousarvio38 929 000
2012 talousarvio1 698 565 000
2011 tilinpäätös1 725 835 000
2010 tilinpäätös1 632 504 000