Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
            01. Puolustusministeriön toimintamenot
            23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen
            29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            40. Avustus Leijona Catering Oy:lle
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Vuoden 2010 neljännen lisätalousarvion momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 000 000 euroa Suomen Erillisverkot Oy:lle tehtävään oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen.

Selvitysosa: Momentin perustelujen laajennus on tarpeen, jotta se mahdollistaisi Suomen Erillisverkot Oy:lle valtioneuvoston kanslian toimesta tehtävän oman pääoman ehtoisen sijoituksen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2012 II lisätalousarvio
2010 tilinpäätös165 010 000