Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
       30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset
       40. Maahanmuutto
            01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot
            63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2012

63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 114 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentille voidaan tulouttaa virastolle työnantajana maksetut tulot sekä oppisopimus- ja koulutuskorvaukset.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2012 II lisätalousarvio114 000
2012 talousarvio63 627 000
2011 tilinpäätös77 907 555
2010 tilinpäätös97 027 356